Mange av våre reclinere kan også leveres som multifunksjonell løftestol.

shop

clicking on ".explore" toggles class "close" on "target" clicking on ".explore" toggles class "open" on "nav"